Stres spôsobuje firmám nemalé výdavky

Stres spôsobuje firmám nemalé výdavky
 
Miera stresu je dnes vyššia než bola kedykoľvek pred tým! Tlak spoločnosti na obsadenie role dokonalého rodiča, partnera, zamestnanca či podnikateľa je neúnosný aj pre mnoho Slovákov. Dôkazom sú štúdie a prieskumy uskutočnené na Slovensku i v zahraničí.
 
V roku 2010 slovenská študentka psychológie skúmala vzťah medzi príznakmi stresu a rolami preťaženia, vypätia súvisiaceho so zamestnaním, psychologického vypätia, vypätia v medziľudských vzťahoch a fyzického vypätia. Vo viacerých oblastiach sa ukázali výsledky pozitívne a tým sa potvrdilo, že čím väčšie problémy má zamestnanec v práci, tým vo väčšej miere trpí zdravotnými príznakmi spojenými so stresom.
 
Podľa Japonského národného prieskumu zdravia z roku 2004, až 49% jedincov nad 12 rokov tvrdí, že zažívajú stres každý deň a najčastejšími stresormi sú pracovné problémy, zdravotné problémy a napokon finančné problémy.
 
Dovolím si tvrdiť, že to nie je problém len Japoncov a tiež si myslím, že percento ľudí, ktorých postihuje stres stále stúpa. Stres v práci takto spôsobuje vysoké výdavky zamestnávateľom v podobe nákladov na absentérstvo, fluktuáciu, zvýšené náklady na nábor pracovníkov, straty kvôli nižšej výkonnosti pracovníkov, alebo štátu v podobe nákladov na liečbu chorôb, ktoré boli spôsobené pôsobením stresu.
 
Čo pomáha v prevencii pred zdravotnými rizikami spojenými so stresom a v konečnom dôsledku aj k znižovaniu nákladov, ktoré firmy musia platiť ak nezačnú robiť preventívne programy?
 
Koučing ako účinný nástroj na dosiahnutie life-work balansu. Osobnosť každého človeka je jedinečná, čo má vplyv na to, ako reaguje na stresové situácie, ako sa a s nimi vyrovnáva a či využíva ako svoju stratégiu zvládania stresu absentérstvo. Koučing v takýchto situáciách zamestnancom pomáha individuálne riešiť pomocou otázok a techník vyrovnať sa so stresom.
 
Ďalšou prevenciou, ktorá sa osvedčila sú dni zdravia v ktorých sú zahrnuté odborné prednášky vedené psychológmi, ktoré majú za úlohu vniesť do pracovného prostredia psychohygienu. Dni zdravia nezahŕňajú len prednášky, ale zamestnanci môžu prejsť rôznymi odbornými vyšetreniami a cvičeniami priamo v práci. Môžu sa porozprávať sa s fyzioterapeutmi, dať si vyšetriť aj darovať krv alebo absolvovať mnoho iných procedúr podľa svojej voľby.
 
Cielenou prevenciou a osvetou je možné výrazne znížiť výskyt chorôb spojených so stresom. Motivovať zamestnancov k zdravému životnému štýlu a v neposlednom rade i znížiť náklady spojené s touto problematikou v spoločnosti. Momentálny stav nám ukazuje, že je čím ďalej viac a viac firiem, ktorým záleží na svojich pracovníkoch a prejavujú záujem o programy na zvýšenie kvality mentálneho i fyzického zdravia. Avšak stále ich nie je dosť. Preto verím, že spoločnými silami sa nám osvetu o zdravšom pracovnom prostredí podarí šíriť ďalej.
 
Zdroje: Grajciarová A.(2011) Stres, zdravie a pracovné absentérstvo, Bratislava, UKvBA Nakao, M. (2010). Work-related stress and psychosomatic medicine. BioPsychoSocial medicie, 4, 4-11. Získané 6. marca 2011